513 021 387 biuro-mardom@wp.pl

Usługi budowlane Chwaszczyno

Budowa domu to trudne i odpowiedzialne zajęcie. Obok rzeczy formalnych, takich jak uzyskiwanie pozwoleń czy przyłączy mediów, poprzez kwestie praktyczne, jak zorganizowanie materiałów, są także istotne umiejętności techniczne, którymi warto dysponować. Istotne jest, by mieć świadomość, jak przebiegają poszczególne etapy inwestycji.

Kilka kwestii terminologicznych

Najpierw należy poznać znaczenie terminów z zakresu słownictwa budowlanego przed budową domu w Chwaszczynie. Z punktu widzenia inwestora, kluczem jest zrozumienie czym różnią się podawane powierzchnie. Wyróżnić możemy m.in.: powierzchnię użytkową, powierzchnię zabudowy, powierzchnię całkowitą.

Powierzchnia zabudowy jest wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wykończonego budynku na powierzchnię terenu.

Powierzchnia całkowita jest sumą powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewnętrznym z uwzględnieniem okładzin, balustrad, tynków. Mierzona po posadzce.

Powierzchnia użytkowa jest sumą tych części wielkości netto kondygnacji, które odpowiadają celom budynku. Zasadniczo nie wlicza się w nią powierzchni, których wysokość stropu nie przekracza 1,40 m.

Przygotowanie terenu

W tej części inwestycji, należy zwrócić szczególną uwagę na badania gruntu, ale także na właściwe przygotowanie podłoża. Dobrze wykonana praca zapewni stabilność budynkowi, który będzie mniej pracował. Wykop powinien być wykonany w taki sposób, by wody gruntowe nie gromadziły się, co mogłoby doprowadzić do uplastycznienia się gruntu i jego niestabilności.

Zalewanie ławy

Fundamenty należy posadzić mniej więcej na wysokości 1,30 m poniżej poziomu zerowego budynku. Do ich wykonania należy używać wysokojakościowego betonu (np. B20) i uzbroić prętami stalowymi klasy AIII o odpowiedniej średnicy (zwykle fi 12 mm wraz z poprzecznymi fi 6 mm). Ściany fundamentowe wykonuje się z bloczków cementowo-wapiennych (np. 24 cm).

Wykonanie kanalizacji

Stworzenie odpowiednio wyprofilowanej oraz właściwie przeprowadzonej kanalizacji wpływa na funkcjonalność budynku. Podczas budowy domu w Chwaszczynie należy zadbać o szerokość rur, właściwe rozmieszczenie kolanek oraz szczelność samej instalacji. Następnie możliwe jest wykończenie poziomu zerowego budynku.

Stawianie ścian

Wykonanie obrysu ściennego budynku poprzedza wylanie posadzki z ziarnistego betonu o odpowiedniej grubości (standardowo 15 cm). Istotne jest, by zadbać tu o izolację termiczną oraz przeciw wilgoci. Ściany nośne muruje się gazobetonem, bloczkami betonowymi lub cegłą. Wieńczy je żelbetowy, wzmocniony, zintegrowany strop.

Wykonanie schodów i komina oraz budowa dachu

Z wysokiej klasy betonu o odpowiedniej grubości wykonuje się odlew schodów. Następnie doprowadza się ciąg kominowy i wykańcza go. Całość musi być wykończona przed montażem dachu. Konstrukcję tworzy się z dwóch bocznych krokwi zewnętrznych oraz desek, ognioodpornych, zaizolowanych i odpornych biologicznie. Całość kryje się papą.

Prace wykończeniowe

Prace mają zwykle na celu ogrodzenie terenu i przygotowanie placu budowy do odbioru przez klienta. Dodatkowe elementy, jak wstawianie okien czy drzwi może lecz nie musi wchodzić w zakres prac. Budowa domu Chwaszczyno musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami.

Ogrodzenie